Turfan, Xinjiang, China  

Turfan, Xinjiang, China
 

 Kashgar, Xinjiang, China

Kashgar, Xinjiang, China

 Guilin, China  

Guilin, China
 

 Rio de Janiero, Brazil

Rio de Janiero, Brazil

 Chichen Itza, Mexico

Chichen Itza, Mexico

 Mount Maunganui, Bay of Plenty, New Zealand

Mount Maunganui, Bay of Plenty, New Zealand

 Dirt Market, Beijing, China

Dirt Market, Beijing, China

 Taipei, Taiwan

Taipei, Taiwan

 Mumbai, India

Mumbai, India

    Taklamakan Desert, Xinjiang, China

 

Taklamakan Desert, Xinjiang, China